Homo novus’99
Preses centrs
Jaunumi  Publikācijas

DAT.

LAIKS

VIETA

SPECIFIKA

AKTIVITĀTES,

MATERIĀLI

PIEDALĀS

05.10. un 12.10

OTRD.

11.00

Kultūras Ministrija

informācija par HN'99 preses konferencēm, akreditāciju, programmu

ziņas par preses konf. BNS, LETA

 Ilze Rudzīte

18.10.

PIRMD.

19.00

kafe/

Parlaments

Homo Novus'99 prezentācija, video, informācija par HN'99 un akreditāciju

anketu process

JTI komanda, kritiķi

 

21.10.

CETURTD.

17.00 - 19.00

JRT vestibils

preses centra JRT atklāšana, akreditācija

akred.kartes, biļetes

JTI komanda,

preses centra darbin.

22.10.

PIEKTD.

11.00 - 13.00

JRT vestibils

akreditācija

akred.kartes, biļetes

preses centra darbin.

25.10.

PIRMD.

21.30

DT vestibils

HN'99 ATKLĀŠANAS BALLE

reportāžas, intervijas, akcijas

JtI, viesi, dalībnieki

26.10

OTRD.

12.00

BRITU PADOME

Grāmatu izstādes sdienu britu dramaturìija atklāšana

informācija, prezentācija, intervijas

interesenti

26.10.

OTRD.

21.30

kafe/ŠARLS

diskusija INTERKULTURĀLĀ SADARBĪBA

tematiskas sarunas

B.Tjarve,  M.Martinelli, Teki Derviši, vada Kriss Torčs (Zviedrija)

27.10.

TREŠD.

21.30

SKATUVE

JAM SESSION, improvizācijas,

intervijas, reportāžas neformālas sarunas

vada Z.Kreicberga A.Rūtentāla Kustoņi, Benas Šarka, somi, itāļi, 1.cēl.mūziķi, O.Žitluhinas deju grupa

28.10.

CETURTD.

14.00

kafe/PARLAMENTS

HN'99 preses konference - izrāžu apskats, analīze

intervijas ar viesiem informācija, recenzijas

JTI, kritiķi, viesi

29.10.

PIEKTD.

22.00

kafe/ŠARLS

diskusija - JAUNIE REŽISORI

tematiskas sarunas, domu apmaiņa, intervijas

B.Tjarve, J.ŅeveŽina, VButusovs, B.Šarka, G.Varnas, Regnārs, O.Koršunovs V.Kairišs, Theorem, vada Hanna Hurciga (Vācija)

30.10.

SESTD.

22.00

kafe/ŠARLS

diskusija  - MŪSDIENU DRAMATURÌIJA

tematiskas sarunas, domu apmaiņa, intervijas

B.Tjarve, N.Naumanis

31.10.

SVĒTD.

11.00

kafe/ Parlaments

HN'99 preses konference - izrāŽu apskats, analīze

intervijas ar viesiem informācija, recenzijas

JTI, kritiķi, viesi

31.10.

SVĒTD.

22.00

JRT vestibils

TRANZĪTS- HN2001 - NOSLĒGUMA BALLE

reportāŽas, intervijas, akcijas

JTI, viesi, dalībnieki

2.11.

OTRD.

11.00

kafe/

Parlaments

HN'99 preses konference - norises rezumējums

informācija, skaitļi, fakti, materiāli, pateicības sponsoriem

P.Krilovs, JTI, lūgti viesi

atpakaļ