MISIJA
Latvijas Jaunā teātra institūts (LJTI) darbojas kā nacionāls, reģionāls un starptautisks teātra centrs ar mērķi aktīvi veicināt starptautisko sadarbību teātra jomā un apzināt jauno teātri Latvijā un ārvalstīs, realizējot projektus, kas ienes jaunus impulsus Latvijas teātra dzīves estētiskajā attīstībā, izglītībā un organizācijā.LJTI veido starptautiskās sadarbības projektus, piedāvā informatīvo bāzi par teātra norisēm Latvijā un pasaulē, kā arī, attīstot dzīvotspējīgu neatkarīgu organizāciju, iestājas par nevalstisku organizāciju atzīšanu valsts kultūrpolitikas līmenī.
  
MĒRĶAUDITORIJA
LJTI mērķauditorija ir dramatiskā teātra, operas un mūsdienu dejas teātra nozares profesionāļi (gan organizāciju pārstāvji, gan indivīdi), teātra nozares menedžeri un mākslas augstskolu studenti. Regulāri tiek organizēti projekti, kas domāti visplašākajam interesentu lokam, piemēram, Starptautiskais Jaunā teātra festivāls "Homo novus" vai ārzemju teātru viesizrādes.
  
DARBĪBA
- Informācijas aprites veicināšana
- Starptautiskā sadarbība un producēšana
- Kultūrpolitikas diskusijas veicināšana. Publikācijas
- Izglītība
  
STRUKTŪRA
LJTI ir neliela projektu organizācija ar elastīgu pārvaldes sistēmu, ko dibinājuši 33 visu teātra mākslas un administrācijas nozaru pārstāvji. Juridiskā forma: Latvijas Jaunā teātra institūts ir bezpeļņas organizācija SIA. Dibinātāji: 33 indivīdi, kas reizi gadā pārskata LJTI darbību un ievēl Valdi.
  
VALDE
Zane Kreicberga, Pēteris Krilovs, Baiba Tjarve
  
DARBINIEKI
Baiba Tjarve - LJTI direktore, Pēteris Krilovs - Starptautiskā Jaunā teātra festivāla direktors, Edīte Dancberga - menedžere, Zane Kreicberga - projektu koordinatore, Agnese Lūse - projektu koordinatore, Helēna Reitupe - projektu koordinatore
   
DIBINĀTĀJI
Undīne Adamaite, Ieva Aleksandrova, Maija Apine, Ivars Bērziņš, Brigita Borga, Baiba Broka, Edīte Dancberga, Vilis Daudziņš, Lauris Gundars, Ieva Jurjāne, Viesturs Kairišs, Zane Kreicberga, Pēteris Krilovs, Dzintars Krūmiņš, Leonarda Ķestere, Ilze Kļaviņa, Eduards Liniņš, Aija Paegle, Diāna Romanoviča, Ilze Rudzīte, Raimonds Rupeiks, Andra Rutkēviča, Orests Silabriedis, Varis Siliņš, Andis Strods, Gatis Šmits, Henrieta Švāne, Baiba Tjarve, Antra Torgāne, Regnārs Vaivars, Andris Vītols, Guna Zariņa.
   

Latvijas Jaunā teātra institūts
C/O RLB, Merķeļa iela 13 - 426, Rīga LV 1050, Latvija
Tel. 721622, fakss 212471,
e-pasts: jti@latnet.lv

  
<- back                home